(Miễn phí) Ấn phẩm đầu tư giá trị I_tháng 07.2017 – The Golden Newsletter Vietnam

Xin mời quý độc giả xem ấn phẩm miễn phí số I, tháng 07.2017 với những nội dung độc nhất chưa từng có ở bất kỳ đâu dưới đây:

Do đây là ấn phẩm đầu tư giá trị đầu tiên (the first investment newsletter) nên chắc chắn chúng tôi còn nhiều thiếu sót. Nếu nhận được sự ủng hộ, góp ý hay thậm chí là chê trách chúng tôi đều cảm thấy may mắn bởi vì triết lý đầu tư mà chúng tôi – cũng là những cá nhân bé nhỏ trên thị trường – dám bạo dạn tự nhận là trung gian truyền tải đã được gửi đến để các nhà đầu tư suy ngẫm.

Lời cuối, chúng tôi xin chúc những nhà đầu tư cá nhân sẽ luôn sáng suốt, minh mẫn và cảm thấy yêu thích công việc mình đang làm hiện tại cũng như “công việc” đầu tư thứ hai này.

09.07.2017, đội biên tập The Golden Newsletter Vietnam – S.A.F.E

TGN_S.A.F.E Team

Đội biên tập S.A.F.E

View all posts

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!