Băn khoăn về cách tính biên lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của BMI – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
10/04/2019

Chào Safe team!
Trong ấn phấm 4.2019 vừa phát hành, có dẫn giải số liệu Biên LN gộp 2018 của BMI là 4.8% (tôi tính theo BCTC thì là 5.8% – không rõ nhầm ở đâu) và chỉ bằng khoảng 1/3 trung bình ngành. Tuy nhiên tôi lại thấy BMI có chi phí quản lý doanh nghiệp rất thấp (khoảng 3.5% doanh thu phí BH) và chỉ bằng khoảng 1/5 so với các doanh nghiệp cùng ngành khác. Vậy liệu có phải do cách hạch toán chi phí hoa hồng mà các số liệu này khác nhau chăng?. Tôi lấy ví dụ ABI cũng là 1 doanh nghiệp BH phi nhân thọ, có con số biên LN gộp kinh doanh bảo hiểm cao đáng kinh ngạc (42.85%) tuy nhiên chi phí quản lý DN của ABI cũng cao bất thường ( chiếm 33% doanh thu). gần gấp đôi trung bình ngành.
Vậy nên chăng khi xét đến biên LN gộp ngành này, ta phải nên tính kỹ hơn các chi phí. Xin cảm ơn!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng đúng như anh nói tỷ lệ biên lãi gộp chưa tính đến chi phí bán hàng & quản lý doanh nghiệp, do đó tỷ lệ combined ratio sẽ là chuẩn xác nhất.

    Tuy nhiên cũng như ngài Buffett, chúng tôi ưa dùng biên lãi gộp – thứ bị chi phối bởi hoa hồng, hoạt động tái bảo hiểm và chi phí bồi thường, không phải các chi phí backoffice – để nhận xét về vị thế cạnh tranh của công ty về mặt bản chất hơn là thuần chỉ dùng combined ratio.

    Còn về khác con số thì chúng tôi không rõ, anh lưu ý dùng báo cáo chi tiết theo form của công ty bảo hiểm, dùng doanh thu thuần sau hoạt động nhượng tái và loại trừ lợi nhuận tài chính ra anh nhé…

    Cám ơn câu hỏi chuyên sâu của anh và chúc anh một ngày tốt lành!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!