ban lãnh đạo – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
16/09/2020

BBT cho mình hỏi, động thái bán cổ phiếu của ban lãnh đạo trước thời điểm đại hội cổ đông thông qua việc bán cp cho cổ đông hiện hữu có cho thấy Ban lãnh đạo công ty không fair với cổ đông và tư lợi cá nhân không?

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn câu hỏi của anh,

    Một ngữ cảnh chung chung như vậy rất khó để chúng tôi kết luận rằng ban lãnh đạo đó thuộc hạng lừa dối hay tư lợi cá nhân được anh à… Anh cần cung cấp cho chúng tôi thêm case cụ thể hoặc các lá cờ đỏ khác nhé.

    Nhìn chung, chúng tôi không thích các doanh nghiệp lạm dụng phát hành, cho dù đó là phát hành riêng lẻ hay cho cổ đông hiện hữu. Việc bán cổ phiếu của ban lãnh đạo có thể do nhiều nguyên nhân, cũng chưa hẳn là một lá cờ đỏ trừ khi anh đưa cho chúng tôi cụ thể case đó như thế nào.

    S.A.F.E

  • Góc nhìn lý trí của mình trong trường hợp này là: việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu phải thông qua đại hội cổ đông, còn việc ban lãnh đạo với vai trò cổ đông họ có quyền mua/bán cổ phiếu nên không thể qua việc này đánh giá tư lợi cá nhân, mấu chốt ở đây là việc phát hành thêm có thực sự hiệu quả cho doanh nghiệp hay không? Có thể (suy đoán) là họ bán để có nguồn tiền mua cổ phiếu phát hành thêm mà không muốn huy động từ nguồn khác.

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!