báo cáo tài chính – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
11/03/2019

trước tiên xin cám ơn các ad đã đóng góp những triết lý đầu tư rất bổ ích và thú vị. Các ad cho mình hỏi là:
khi một doanh nghiệp hạch toán chuyển từ Hợp nhất kinh doanh(khi sở hữu hơn 50% một doanh nghiệp khác) sang phương pháp vốn chủ sở hữu(khi sở hữu giảm xuống dưới 50%) thì có sự thay đổi gì trên các bảng báo cáo tài chính. Và khi đó chúng ta cần chú ý những gì? Xin cám ơn các ad

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn câu hỏi của anh, tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt BBT trả lời.

    Thực ra những khoản đầu tư trên 20%, dưới 50% sẽ được tính là công ty liên kết anh à. Trên BC kinh doanh sẽ hạch toán là “LN từ công ty liên doanh/liên kết”, trên BCD kế toán sẽ là “Khoản đầu tư dài hạn vào công ty liên doanh/liên kết”. Còn dưới <20% sẽ được hạch toán vào doanh thu tài chánh nếu có chia cổ tức và khoản đầu tư tài chánh dài hạn.

    Anh có thể tham khảo thêm ở topic nầy nhé, có một độc giả đã từng hỏi rồi: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/chao-bbt-bbt-cho-minh-hoi-3-cau-hoi-sau/

    Angelos

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!