Biên lợi nhuận – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
01/06/2021

Với cách sử dụng của biên lợi nhuận gộp, như của vinamilk thì có biên lợi nhuận gộp cao và ổn định vậy thì nếu cứ giữ mức giá mua hợp lý thì nếu nắm lâu dài có phải là tốt không ? Cám ơn BBT

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vấn đề của cổ phiếu VNM là p/e đang cao quá mà động lực tăng trưởng ko có mấy, chứ BLN gộp hay nói chung VNM vẫn là DN mạnh

  • Vâng cám ơn câu hỏi của anh, kể từ 2020 chúng tôi không còn trả lời các câu hỏi về cổ phiếu công khai trên website nữa anh nhé.

    Nhìn chung, biên LN gộp không phải chỉ là một yếu tố để quyết định mua hay bán một cổ phiếu. Anh cần nghiên cứu thêm về định nghĩa “bộ checklist” anh nhé. Nó có thể mới mẻ với các NĐT không chuyên nhưng nhất định anh phải có một bộ tiêu chí cho mình chứ không thể suy nghĩ giản đơn rồi risk tất cả danh mục của mình một cách bất cẩn được.

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!