Cách tìm cổ phiếu và thông tin về cổ phiếu – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
25/01/2021

Với nguồn lực có hạn, làm thế nào để BBT tìm được những cổ phiếu giá trị? Ngoài phân tích trên các báo cáo đại chúng, BBT còn sử dụng thông tin từ nguồn nào khác không? Ví dụ về cổ phiếu SZE, mình không tìm được thông tin về lợi nhuận từng mảng kinh doanh như trong ấn phẩm 40.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng cám ơn câu hỏi hay của anh, tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt BBT để trả lời, mong anh thứ lỗi vì Tết nầy tương đối gấp và ảnh hưởng dịch bệnh lần 3 nên chúng tôi trả lời hơi muộn mất…

  1. Về nguồn thông tin, nếu tôi nhớ không nhầm thì cách đây nhiều năm tôi đã từng trả lời một độc giả về nguồn thông tin rồi, bao gồm 4 nguồn: từ sách -> nguồn sơ cấp của công ty đó -> nguồn thứ cấp, báo chí, báo cáo phân tích -> nguồn cao cấp nhất là từ chuyên gia hoặc người trong ngành.

  Anh tham khảo lại link sau để hiểu rõ hơn nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/hoi-ve-cac-nguon-tong-hop-du-lieu-cho-ndt-khong-chuyen/

  Còn nếu anh muốn hỏi nguồn ý tưởng cổ phiếu thì chúng tôi có 3 cách: (1) Đọc, đọc nữa, đọc mãi – cả “bottom-up” và “top-down” (2) Giới thiệu từ bạn bè, độc giả đầu tư giá trị (3) Vô tình nhìn thấy trong một dịp nào đó và đào sâu hơn.

  2. Case SZE thì không biết anh muốn hỏi dữ liệu nào nhỉ, theo tôi được biết thì anh Skopos cũng tìm các thông tin trong báo cáo của chính SZE và các công bố thông tin liên quan mà thôi.

  Xin được thông tin đến anh như vậy!

  Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!