Căn cứ chia cổ tức, lợi ích cổ đông thiểu số – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
16/12/2020

Kính gửi BBT SAFE

BBT có thể cho biết khi chia cổ tức doanh nghiệp căn cứ vào Lợi nhuận trên BCTC riêng hay Lợi nhuận trên BCTC hợp nhất.

Lợi ích cổ đông thiểu số được hiểu như thế nào, khi xem BCTC hợp nhất có chú ý gì về khoản mục này không ?. Nên xem BCTC riêng, hợp nhât thế nào là hợp lý. Hiện tại tôi chủ yếu xem BCTC hợp nhất liệu có ảnh hưởng gì cho việc đầu tư không.

Trân trọng

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng chào anh, mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời.

  – Nếu anh thường xuyên đọc các nghị quyết ĐHCĐ thường niên sẽ thấy kế hoạch chia cổ tức của ban lãnh đạo thường dựa trên % của LNST hợp nhất cho cổ đông công ty mẹ (trừ cổ đông thiểu số).

  – Việc các tập đoàn, công ty có cơ cấu sở hữu đa đơn vị, thường có BCTC hợp nhất là để tránh trường hợp giấu lỗ, hoặc giấu nợ vay cho một công ty con nghiêm trọng, do đó việc đọc BCTC hợp nhất là vô cùng cần thiết ở mọi case.

  – Lợi ích cổ đông thiểu số (minority interest) anh có thể tra Google, chúng tôi chỉ tóm gọn rằng nó là % LNST hoặc book value của các cổ đông còn lại ngoài công ty mẹ sở hữu ở công ty con. Chẳng hạn đối với Mộc Châu Milk, thì cổ đông VLC chỉ nhận được 51% lợi ích tại đây, còn lại là 49% lợi ích của cổ đông thiểu số. Anh có thể tự tra Google để đào sâu thêm nhé: https://www.investopedia.com/terms/m/minorityinterest.asp

  Xin được thông tin đến anh như vậy.

  Angelos

 • Vâng chào anh, mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời.

  – Nếu anh thường xuyên đọc các nghị quyết ĐHCĐ thường niên sẽ thấy kế hoạch chia cổ tức của ban lãnh đạo thường dựa trên % của LNST hợp nhất cho cổ đông công ty mẹ (trừ cổ đông thiểu số).

  – Việc các tập đoàn, công ty có cơ cấu sở hữu đa đơn vị, thường có BCTC hợp nhất là để tránh trường hợp giấu lỗ, hoặc giấu nợ vay cho một công ty con nghiêm trọng, do đó việc đọc BCTC hợp nhất (consolidated FS) là vô cùng cần thiết ở mọi case.

  – Lợi ích cổ đông thiểu số (minority interest) anh có thể tra Google, chúng tôi chỉ tóm gọn rằng nó là % LNST hoặc book value của các cổ đông còn lại ngoài công ty mẹ sở hữu ở công ty con. Chẳng hạn đối với Mộc Châu Milk, thì cổ đông VLC chỉ nhận được 51% lợi ích dưới dạng lợi nhuận sau thuế hoặc vốn chủ sở hữu tại MCM, còn lại là 49% lợi ích của cổ đông thiểu số. Anh có thể tự tra Google để đào sâu thêm nhé: https://www.investopedia.com/terms/m/minorityinterest.asp

  Xin được thông tin đến anh như vậy.

  Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!