Chào BBT, BBT cho mình hỏi 3 câu hỏi sau: – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
15/02/2019

Chào BBT, tôi là 1 độc giả của BBT, tôi có 3 vấn đề chưa rõ xin BBT giải thích rõ:
1. Đối với cty hoạt động theo mô hình tập đoàn thì BCTC hợp nhất là hợp nhất tất cả các cty con, cty liên kết và cty liên doanh theo phần trăm nắm giữ hay là tất cả?
2. Lợi nhuận của cổ đông cty mẹ là cổ đông nào?
3. Lợi nhuận của cổ đông không kiểm soát là cổ đông nào?
Xin cảm ơn.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng cám ơn câu hỏi của anh/chị, tôi là Angelos xin mạn phép thay mặt BBT để trả lời.

  Thứ nhất, có 3 loại công ty như sau
  1> Công ty con (51% cổ phần trở lên), thì BCTC hợp nhất sẽ hợp nhất toàn bộ tài sản, nợ phải trả, doanh thu, chi phí.

  2> Công ty liên doanh/liên kết (20%-49% cổ phần), sẽ ghi nhận phần tài sản theo book value (tương ứng % cổ phần) ở mục “Đầu tư vào công ty liên doanh/liên kết” trong khoản Tài sản dài hạn. Còn lợi nhuận sẽ được hạch toán theo tỷ lệ % cổ phần vào khoản mục “Lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh/liên kết” ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

  3> Công ty đầu tư tài chính dài hạn (<20% cổ phần), sẽ ghi nhận tài sản theo book value hoặc giá thị trường (nếu đã niêm yết) trong TS dài hạn dưới khoản mục "Đầu tư tài chính dài hạn". Còn nếu các khoản đầu tư này có chia cổ tức, hoặc tăng về thị giá, thì lợi nhuận này sẽ được ghi nhận dưới một khoản mục con trong "Doanh thu tài chính" tại BC kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất.

  Nếu một công ty holdings có cả 3 loại trên, thì theo đúng nguyên tắc sẽ hợp nhất tất cả các công ty ở dưới như vậy. Vì lẽ nầy, những kế toán viên và kiểm toán viên lập báo cáo hợp nhất cần rất nhiều thời gian và trình độ chuyên môn cao để thực hiện một cách đúng đắn.

  Thứ hai, anh/chị hỏi LNST cho cổ đông công ty mẹ là ai? Cổ đông thiểu số là ai? Chẳng hạn như REE - một công ty holdings kinh điển - nắm giữ 60% cổ phần của Công ty Điện Thác Bà (TBC). Thì phần LNST cho cổ đông công ty mẹ là 60% lợi nhuận ròng của TBC, và 40% LNST còn lại được gọi là phần LNST cho cổ đông thiểu số (minorities). Vì lẽ này, những NĐT am hiểu sẽ chỉ nhìn vào khoản mục LNST cho cổ đông công ty mẹ, bởi vì đây là khoản mục phản ánh đúng nhất phần lãi anh ta nhận được cuối cùng.

  Hi vọng câu trả lời của tôi đã giúp được độc giả phần nào. Chúc quý độc giả một năm Kỷ Hợi nhiều may mắn và thịnh vượng!
  Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!