Chào BBT tôi muốn hỏi một chút về các vấn đề về tài khoản ngoại bảng của ngân hàng trong ấn phẩm 25 tháng 8/2019 – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
21/08/2019

1. BBT có nói là các NHTM có thể dùng nhiều cách để công bố con số nợ xấu thấp hơn với thực tế bằng cách a. chuyển đổi nợ từ nhóm cao, xuống nhóm thấp hơn ( để giảm trích lập dự phòng) b. Chuyển nợ xấu các khoản bảo lãnh, cam kết ở ngoại bảng. BBT có thể nói rõ hơn cách họ chuyển như thế nào được không, tôi không quá am hiểu về Bank nên nghe mông lung quá

2. Theo tôi được biết những khoản nợ xấu mà có khả năng không thu hồi được thì chuyển ra ngoại bảng luôn, ghi giảm khoản cho vay khách hàng và trích lập 100% giá trị khoản vay và thường những khoản nợ này sẽ là những khoản nợ nhóm 5. Vậy thì sau khi chuyển ra ngoại bảng những khoản nợ này nằm ở khoản mục nào, trong các mục nợ tiềm tàng và các cam kết khác tôi không thấy có.
Xin cám ơn BBT

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Tôi bổ sung thêm câu hỏi thứ 3 nhé
    Trong phần ngoại bảng tôi thấy có 2 phần Thư tín dụng và các cam kết trong nghiệp vụ LC. 2 khoản này theo tôi hiểu là một mà nhỉ, thư tín dụng cũng là LC tại sao lại chia ra như vậy nhỉ

  • Vâng họ thay vì ghi nhóm nợ thông thường, họ chuyển sang các dạng “tín dụng khác” như bảo lãnh cho vay, cam kết cho vay. Chẳng hạn như bảo lãnh các chủ đầu tư BĐS là một ví dụ. Anh có thể xem thêm ở đây nhé: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/ttsk/ttsk_chitiet?leftWidth=20%25&showFooter=false&showHeader=false&dDocName=CNTHWEBAP0116211752163&rightWidth=0%25&centerWidth=80%25&_afrLoop=21281877718263577#%40%3F_afrLoop%3D21281877718263577%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211752163%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3D976r01x6o_9

    Đa phần các khoản ngoại bảng của ngân hàng sẽ bao gồm các hoạt động ngoại hối (forex) hay thư tín dụng L/C thì tương đối an toàn, anh không cần phải quan tâm mấy anh nhé.

    Xin cám ơn câu hỏi hay của anh!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!