Chào BBT tôi muốn hỏi một chút về ngành ngân hàng – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
29/10/2020

Tôi thấy BBT có nói là tỷ lệ chi phí hoạt động/ tổng thu nhập của một Bank là 50% sẽ tốt. Vậy cho tôi hỏi việc tính các cấu phần trong công thức trên như thế nào

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chắc ý anh hỏi đến OPEX ratio?

    OPEX ratio được tính bằng cách lấy dòng chi phí hoạt động (operating expenses) – anh sẽ thấy khoản mục nầy khá lớn trong báo cáo kêt quả kinh doanh của các ngân hàng – chia cho tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng, bao gồm thu nhập lãi thuần và các dịch vụ khác. Một cách tính nhanh khác anh có thể dùng chi phí hoạt động/(chi phí hoạt động + lợi nhuận hoạt động trước khi trích lập dự phòng). Tỷ lệ OPEX ratio giúp ta đánh giá được liệu ban lãnh đạo ngân hàng đã tiết giảm chi phí hợp lý so với trung bình ngành và các đối thủ cạnh tranh hay chưa.

    Chẳng hạn như BCTC Q3-2020 vừa qua, trong 9T-2020, một ngân hàng tiêu chuẩn như Vietcombank (HOSE: VCB) – mặc dù cho lượng chi nhánh và nhân viên khổng lồ – vẫn có tỷ lệ OPEX ratio khá thấp ở mức 36%, trong khi con số đó ở Lienvietpost Bank (HOSE: LPB) là 60%.

    Hi vọng chúng tôi trả lời sơ vậy anh đã rõ rồi!
    S.A.F.E

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!