chi phí tài chính hợp nhất < chi phí riêng lẻ – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
05/06/2018

Hi sếp, cho em hỏi mã cp DST có chi phí tc năm 2017 là 12 tỷ nhưng bc hợp nhất chỉ có 2 tỷ.
Cám ơn sếp.

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bạn hỏi chi tiết quá, lại trúng một công ty chúng tôi chưa nhìn đến bao giờ, nếu không có thời gian thì chúng tôi cũng chịu.

  Báo cáo công ty mẹ & hợp nhất sẽ rất có nhiều điểm khác nhau, không thể cộng ngang hay cộng dọc như bạn nghĩ được. Chẳng hạn như doanh thu – đôi khi sẽ có bán hàng trong nội bộ – và khi hợp nhất sẽ loại trừ phần đó. Chi phí cũng vậy, đôi khi công ty mẹ trích lập dự phòng cho khoản đầu tư vào công ty con, thì khi hợp nhất sẽ không còn.

  Phải thú thực là chúng tôi không phải là những “kẻ biết tuốt”, hay những chuyên gia về kế toán bạn nhé. Nên rất mong bạn tự nghiên cứu kĩ và tìm ra câu trả lời cho mình.
  Angelos

 • Chào bạn
  Xét trên khía cạnh kế toán, trường hợp chi phí tài chính của BC Hợp nhất nhỏ hơn chi phí tài chính trên BC của Công ty mẹ có thể xảy ra các trường hợp như anh Angelos đã đề cập, hoặc do chi phí tài chính tại các công ty con có bút toán âm ở chi phí (hoàn nhập chi phí tài chính đã trích trước chẳng hạn, hoặc điều chỉnh chi phí tài chính đã ghi nhận tại các kỳ trước) hoặc là loại trừ chi phí khoản lãi vay nội bộ giữa công ty mẹ và công ty con.
  Trân trọng!

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!