Chỉ số đánh giá cash flow – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
03/09/2020

Xin chào BBT,

Câu hỏi này có thể hơi rộng, nhưng xin BBT chia sẻ một số kinh nghiệm và chỉ số đánh giá cash flow được không ạ? Có những chỉ báo nào có thể là red flag về tình trạng đói cash flow của DN?

Trân trọng cảm ơn

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh,

    Chắc chắn cash flow sẽ là một trong những chủ đề cho chuỗi bài viết “Đọc hiểu BCTC” (Understanding financial statements) trong các ấn phẩm TGN tương lai.

    Còn về những lá cờ đỏ, chúng tôi đã liệt kê tương đối một vài thủ thuật trong quyển đặc biệt “Nhận diện thủ thuật kế toán” rồi. Anh có thể tìm mua và đọc lại nhé: https://newslettervietnam.com/nhan-dien-thu-thuat-ke-toan/

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!