Cho hỏi cổ phiếu có tiềm năng trong 3 năm tới – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
04/09/2019

Tôi tên Vương. Hiện tại tôi muốn đầu tư nắm giữ cổ phiếu dài hạn bằng cách mua dần từ khoảng tiết kiệm theo tháng. Nên muốn ad cho một vài mã cổ phiếu tăng trưởng để tôi có thể xem xét đầu tư. Tôi thấy nhiều người cùng quan điểm là FPT, ngoài cổ phiếu này thì có thể xem xét cổ phiếu nào nữa. Cảm ơn đội ngủ biên tập rất nhiều.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, quả thực câu hỏi nầy khó quá. Chúng tôi có nguyên tắc là không bao giờ khuyến nghị bất cứ cổ phiếu nào anh nhé!

    Họa chăng chúng tôi chỉ phân tích cổ phiếu như là mẫu để NĐT cá nhân chúng ta đào sâu hơn hoặc làm ý tưởng. Hoặc gần đây chúng tôi có nội dung Watch List mới để ta theo dõi một số case hấp dẫn để ta tích lũy nếu biên an toàn xuất hiện hoặc một số case nguy hiểm/bẫy giá trị để ta tránh hẳn chúng anh nhé.

    Về case FPT thì trước đây chúng tôi có phân tích trong một vài ấn phẩm cũ kỳ VIII (kỳ 8) và XIII (kỳ 13) anh nhé. Nếu được anh có thể đặt mua ấn phẩm cũ để xem lại.

    Chúc anh thành công trên con đường đầu tư của mình!
    Team S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!