cho hỏi cp DPR – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
08/11/2018

BQt có thể cho vài nhận xét về cp DPR hoặc thêm vào cp đánh giá trong ấn phẩm kỳ tới đc ko? xin cảm ơn

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn góp ý của anh, nếu trong tương lai có nhiều độc giả cùng quan tâm, chúng tôi sẽ phân tích ngành cao su như một chuỗi bài viết thay vì chỉ vài cổ phiếu đơn lẻ như vậy!

    Song với những công ty dạng này, phần lớn thu nhập của chúng lại đến từ hoạt động thanh lý gỗ cây ít minh bạch thông tin (lợi nhuận khác) thay vì mảng cao su chính yếu – nên tương đối đặc thù và đòi hỏi nghiên cứu kĩ lưỡng hơn so với những tư duy thông thường của ta…

    Dù sao đi nữa, cám ơn góp ý của anh và chúc anh luôn lí trí trên con đường đầu tư của mình!
    Angelos

  • Tôi cũng quan tâm tới DPR. Mảng kinh doanh cao su thì tôi thấy ngày càng thu hẹp, tuy nhiên doanh nghiệp này vẫn ổn một mặt là nhờ phần thanh lý cây cao su mặt khác chính là phần cho thuê đất khu công nghiệp. Tôi thấy báo cáo tài chính của DPR phản ánh khá chi tiết các phần này và cũng mong nhận ý kiến của safe team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!