Cho tôi hỏi về hạch toán kế toán trong trường hợp của VEA – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
17/09/2019

Trong báo cáo tài chính Q2/2019 công ty mẹ, mục báo cáo hoạt động kinh doanh có khoản doanh thu tài chính 7.319 tỷ trong đó chủ yếu là cổ tức được chia chiếm 6ky tỷ. Tại sao trong báo cáo hợp nhất Q2/2019 doanh thu tài chính chỉ còn 367 tỷ. Theo tôi được biết thì báo cáo hợp nhất là báo cáo công ty mẹ gộp với công ty con nên con số tren BCHN phải cao hơn chứ nhỉ?
Đồng thời xuất hiện khoản lãi từ công ty liên doanh liên kết trong báo cáo hợp nhất Q2/2019, nếu các khoản lãi đó đã chia cô tức hết rồi tại sao không hạch toán tăng cổ tức lợi nhuận dc chia mà vẫn giữ trong lãi của công ty liên doanh liên kết?
Có thể tôi đang nắm sai nguyên tắc trong kế toán, nhưng tôi vẫn mong BBT giải đáp thắc mắc trên cho tôi sớm. Toi xin chân thành cám ơn

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À theo nguyên tắc hợp nhất kế toán thì trong báo cáo hợp nhất các công ty liên kết (tức cổ phần từ 20%-49%) sẽ hợp nhất dưới dạng “lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh/liên kết” anh à – không phải doanh thu tài chính. Họ lấy LN ròng của Honda/Toyota/Ford, v.v nhân với % cổ phần mà VEA nắm giữ ở những công ty nầy để ra con số anh thấy.

    Còn với báo cáo riêng của công ty mẹ thì nếu Honda/Toyota/Ford chia cổ tức bao nhiêu về VEA thì họ sẽ hạch toán “doanh thu từ HĐ tài chính” bấy nhiêu, nên sẽ có chênh lệch như anh thấy.

    Tuy nhiên chúng tôi khuyên anh khi đọc báo cáo các tập đoàn hay holdings lớn, anh hãy đọc BCTC hợp nhất vì ở đó họ phản ánh rộng nhất tình trạng bảng cân đối kế toán và lưu chuyển tiền tệ hơn báo cáo công ty mẹ nơi anh không nhìn rõ được các công ty con hay liên doanh/liên kết.

    Hi vọng chúng tôi trả lời sơ vậy anh đã rõ rồi. Chúc anh thành công trên con đường đầu tư của mình!
    Team S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!