Cơ cấu cổ đông và cơ cấu HĐQT – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
28/08/2020

Xin cho hỏi BBT đánh giá thế nào về:
1/ Cơ cấu cổ đông có bên nắm đa số đương nhiên là không tốt. Vậy nếu cổ đông chi phối là Nhà nước thì thế nào?
2/ Cơ cấu cổ đông không phe nào nắm đa số nhưng cơ cấu HĐQT vẫn có một phe đa số (3/5, 4/7, 5/9 ghế) thì thế nào? Ví dụ như DHA có Trịnh Tiến Bảy, Nguyễn Văn Lương, Nguyễn Xuân Thành (3/5 HĐQT) đều từ FICO
3/ Ngoài việc HĐQT phải có đối trọng, BBT đặt ra những tiêu chí gì để đánh giá cơ cấu cổ đông và cơ cấu HĐQT?

Chân thành cảm ơn BBT

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng cám ơn câu hỏi rất hay của anh. Tôi là Angelos mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời.

  1> Nhìn chung đánh giá về quản trị là một chủ đề khá sâu rộng, không hề dễ dàng để tôi trả lời qua một topic nầy cho anh mà đòi hỏi nhiều kinh nghiệm đau thương, không có công thức chung cho mọi quốc gia trên thế giới và không thể đúng đối với mọi thời đại được. Chúng tôi hi vọng qua nhiều phân tích mẫu của TGN đã giúp các độc giả phần nào nhận thức (aware of) được rủi ro quản trị gây ảnh hưởng nghiêm trọng và tự xây dựng được các tiêu chí để đánh giá cho riêng mình…

  2> Cơ cấu cổ đông và HĐQT như anh nói thì càng có nhiều đối trọng càng tốt, nếu có thì tối thiểu nên có một đối trọng độc lập (anh lưu ý cụm từ “độc lập” vì nếu cơ cấu cổ đông phân tán nhưng họ đều liên quan một nhóm với nhau thì vẫn là “lá cờ đỏ nguy hiểm) với ban lãnh đạo chủ chốt. Đối với những doanh nghiệp Nhà nước, chúng tôi thường lo ngại các doanh nghiệp NN quy mô nhỏ hoặc công ty con khá bé trong các tập đoàn lớn nhiều hơn các công ty có quy mô lớn – bởi vì tầm ảnh hưởng và sự thanh tra sâu rộng của các cơ quan liên Bộ, Ngành. Điều nầy có thể giải thích bởi vì Nhà nước chính là đối trọng của các ban điều hành công ty, như anh nhiều vụ bắt bớ xẩy ra thời gian vừa qua tại VEA, QTP, Mobifone, v.v

  3> Ngoài cơ cấu có đối trọng, chúng tôi rất lo ngại các lá cờ đỏ trong quản trị tài chính, chi phí và các thương vụ với bên liên quan khác. Chỉ cần hai lá cờ đỏ thì đủ để chúng tôi bỏ mặc cổ phiếu đó bất chấp mọi yếu tố khác đều thỏa mãn.

  Hi vọng tôi trả lời sơ vậy anh đã rõ rồi. Anh lưu ý đánh giá ban quản trị là một lĩnh vực khó, đòi hỏi kinh nghiệm cao nên khó có công thức chung anh nhé.
  Angelos

  • Rất cảm ơn câu trả lời của anh Angelos. Tầm ảnh hưởng và sự sâu rộng của cơ quan thanh tra giám sát đúng là điểm quan trọng vì cá nhân tôi vẫn đánh điểm trừ tất cả DN có một nhóm cổ đông chi phối (kể cả NN), nhưng sẽ lưu ý điểm này

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!