cổ phiếu small cap sàn upcome – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
13/11/2020

BBT đánh giá sao về tiềm năng các cổ phiếu small cap trên sàn upcome, ngoại trừ rủi ro về thanh khoản ít mình thấy rất nhiều cp tiềm năng hơn cả HNX

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn câu hỏi thú vị của anh, nếu nói cả sàn UPCOM thì chung chung (generic) quá, với một lượng cổ phiếu gần 1,000 case như vậy thì chúng ta không thể đánh đồng chúng đều tốt được…

    Như đã giải thích trong mục “Bình luận thị trường” ấn phẩm 40 vừa qua, với tình trạng 7 từ tệ hại nhất thế giới như ngài Howard Marks đã cảnh báo: “Too much money chasing too few stocks”, đối với những NĐT giá trị cẩn trọng như chúng tôi, chúng tôi dường như không còn lựa chọn nào khác hợp lý (sound), và đáp ứng đủ biên an toàn (margin-of-safety) bằng các khu vực ít người biết đến như cổ phiếu vốn hóa nhỏ (smallcap), cổ phiếu các ngành phòng thủ chán ngán (boring defensive sectors) hoặc cổ phiếu của các ngành bị “đè xuống” tiêu cực nhất do dịch bệnh hiện tại (distressed sectors) như chuỗi giá trị ngành hàng không, dầu khí, bán lẻ, v.v

    Tất nhiên đó chỉ là bức tranh (theme) chung, mỗi case chúng ta đều phải đáp ứng 3 nguyên tắc của ngài Graham anh nhé: phân tích kĩ lưỡng, đảm bảo an toàn vốn gốc và hứa hẹn mang lại suất sinh lời thỏa đáng kể cả trong trường hợp xấu nhất!
    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!