Công cụ cung cấp dữ liệu và hỗ trợ phân tích – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
17/06/2020

Xin BBT có thể chia sẻ một số công cụ cung cấp dữ liệu và hỗ trợ phân tích mà BBT thường sử dụng được không? Ví dụ như sản phẩm nào của Bloomberg, Vietstock, v.v.

Chân thành cảm ơn!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn câu hỏi thú vị của anh,

    Thực ra chúng tôi sử dụng tất cả các nguồn thông tin đấy anh à: từ nguồn sơ cấp của chính doanh nghiệp đó cho đến các nguồn thứ cấp như báo chí, công ty dữ liệu, báo cáo phân tích cho đến cả phương pháp “lời đồn đại” scuttlebutt của ngài Fisher. Chúng tôi làm mọi cách để hiểu tường tận ngành nghề và công ty nhất có thể trước khi đầu tư.

    Sâu hơn về nguồn các công ty dữ liệu, anh có thể dùng các nguồn miễn phí hoặc trả phí đều được. Song nguồn Bloomberg Terminal có lẽ không phù hợp với đa số các nhà đầu tư cá nhân vì chi phí khá đắt đỏ hàng tháng.

    Anh có thể tham khảo lại ở topic chúng tôi đã từng trả lời trong quá khứ nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/hoi-ve-cac-nguon-tong-hop-du-lieu-cho-ndt-khong-chuyen/

    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!