CTCP tap doan PAN – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
30/08/2019

PAN có các cty con và cty liên kết chủ yếu thuộc lĩnh vực nông sản.
Mình thấy cty này ko hề chia cổ tức bằng tiền nào cho cổ đông, đa phần là các khoản thưởng = cp và phát hành cho CBCNV.
Xem cổ đông lớn của PAN thì có cả SSI. Vậy mình muốn hỏi liệu có phải SSI hay các cty cổ đông lớn khác của PAN hàng năm hưởng ln từ các cty con/lk của PAN không?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À nếu anh đọc BCTC của SSI anh sẽ thấy rằng về mặt kế toán, PAN là công ty liên kết của SSI do SSI nắm giữ 20% quyền biểu quyết của PAN anh nhé. Và các công ty liên kết thì hạch toán lợi nhuận tính theo % về SSI theo nguyên tắc hợp nhất BCTC (nhưng trên thực tế SSI không nhận được dòng tiền nào từ PAN cả), không nhất thiết phải chia cổ tức bằng tiền mặt như trường hợp khoản đầu tư tài chính dài hạn anh nhé!

    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!