Đánh giá cổ phiếu HSL – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
25/08/2019

Xin chào BBT, mình là Long, mình thấy Công ty cổ phần chế biến nông sản Hồng Hà Sơn La (HSL) là công ty thú vị, giá trị sổ sách cao hơn giá thị trường, lợi nhuận tăng trưởng đều, không nợ vay, báo cáo tài chính cũng rõ ràng… BBT giúp mình đánh giá Công ty này có nên đầu tư 1 ít hay không nhé. Xin cảm ơn!

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Con này đầu cơ lướt lát thoai. Lợi nhuận doanh thu khả năng bơm thổi. B để ý đến khoản phải thu lớn, tiền mặt ít, tăng vốn chóng mặt, mấy công ty có khoản phải thu mập mờ.

  • Vâng quả thực ngành nông sản không nằm trong vòng tròn hiểu biết của chúng tôi nên xin mạn phép anh không đào sâu thêm…

    Nhưng cũng đồng tình với độc giả Kiệt ở trên đây, chúng tôi tương đối lo ngại: (1) các khoản phải thu tập trung vào số ít khách hàng khá rủi ro (2) lượng tiền mặt thanh khoản khá thấp, trong khi đó khoản đầu tư vào công ty liên kết hiệu quả không cao – tình hình tài chính của 2 công ty nầy cũng không rõ được…

    Do đó khi đầu tư anh lưu ý phân tích bảng cân đối kế toán và danh mục tài sản của công ty thật kỹ anh nhé! Còn sâu hơn chắc xin nhường cho anh hoặc các độc giả am hiểu ngành Nông nghiệp khác vậy.
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!