Đánh giá ngành tiện ích công cộng – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
05/01/2021

BBT đánh giá thế nào về các ngành tiện tích công côn, về mặt thuận lợi thì mình thấy lợi thế độc quyền, tuy nhiên lại phụ thuộc vào chính sách và các deal B2B

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, ngành tiện ích công cộng (public utilites) khá rộng lớn, nên không biết anh quan tâm đến lĩnh vực nào để chúng tôi trả lời cho tiện. Tôi xin mạn phép dẫn lại lời BBT đã gửi anh trong ấn phẩm kỳ 42:

    ‘Câu hỏi của anh lại chung chung quá… Chúng tôi lại không biết trả thế nào cho phải. Public Utilities là lĩnh vực luôn được xem là phòng thủ (defensive sector), thường phù hợp với các NĐT phòng thủ ưa thích cổ tức cao, rủi ro thấp. Dù vậy, đúng như anh nói rủi ro khách hàng B2G tại Việt Nam với các chính sách bất lợi cũng là một yếu tố quan trọng. Gần đây nhóm ngành nầy còn nổi “đợt sóng” đầu cơ nhờ kỳ vọng tăng trưởng trong mảng năng lượng sạch: bao gồm điện mặt trời/điện gió/pin điện/phụ trợ khác, thứ cũng đang sốt nóng ở ngay cả TTCK Mỹ nếu anh có quan sát. Chúng tôi đang thực hiện phân tích dần các nhóm phụ (sub-industries) trong đây, anh có thể chờ đợi để xem một vài case mẫu và tự đào sâu hơn nhé.”

    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!