đánh giá tiềm năng doanh nghiệp : TTN, ICN – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
12/08/2019

Dear Ban Biên Tập,
Xin BBT xem xét, nghiên cứu và gửi giúp tôi bài đánh giá Doanh Nghiệp TTN và ICN về lợi thế cạnh tranh, khó khăn và tiềm năng của họ.
cám ơn Anh Chị!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh, 2 case rất lạ, nếu có nhiều độc giả quan tâm chúng tôi sẽ phân tích anh nhé. Trong tháng sau chúng tôi sẽ làm một đợt vote cổ phiếu để phân tích cho Q4 và Q1 năm sau, rất mong anh tham gia!

    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!