DCF cho ngành càng biển có hợp lý? – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
26/04/2021

Tôi thấy có nhiều báo cáo về cp ngành cảng biển và bộ phận phân tích họ áp dụng pp định giá DCF. Như vậy theo BBT thì việc áp dụng pp đó có hợp lý hay không, dòng tiền của ngành này có cơ sở nào để để báo?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vừa rồi có anh Hải Linh cũng hỏi về phương pháp DCF trên, anh có thể tham khảo câu trả lời của chúng tôi nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/cac-phuong-phap-dinh-gia-cong-ty/

    Nhìn chung chúng tôi không ưa thích phương pháp DCF vì 2 lý do: (1) Phụ thuộc chủ quan vào người dự phóng (2) Độ elasticity của terminal growth -> terminal value -> định giá quá lớn, dễ thao túng chỉ với thay đổi một vài 0.1% con số g

    Về ngành cảng biển, nhìn chung chi phí đầu tư ban đầu (beginning capex) rất lớn, ít nhất 100tr-200tr USD ở một vài cảng lớn, và từ đó chỉ thu dòng tiền về sau mà không cần phải đầu tư thay thế (replacement capex) nhiều nên phương pháp DCF cũng có thể hợp lý phần nào. Tuy nhiên cảng là một ngành chu kỳ, cạnh tranh về giá bán cao nên không hề dễ dàng để dự phóng, anh cần cực kỳ cẩn trọng và lưu ý nhé!

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!