Đề xuất Cổ Phiếu Phân tích – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
13/02/2019

Mong BBT ấn phẩm sau chia sẻ kinh nghiệm phân tích các công ty chứng khoán như MBS.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn góp ý của anh, chúng tôi sẽ ghi nhận anh nhé.

    Nếu được anh có thể tham khảo ấn phẩm cũ số VI, phát hành tháng 01.2018 của chúng tôi: ở đó có bài viết về ngành chứng khoán chúng tôi cho là đáng xem nếu anh quan tâm…
    Link ấn phẩm VI: https://newslettervietnam.com/an-pham-dau-tu-gia-tri-6/

    Chúc anh một năm mới an khang thịnh vượng!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!