Đề xuất cổ phiếu – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
19/07/2019

Mong BBT làm bài viết ngắn về cp HTM

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh, mong được biết quý danh của anh.

    Nhìn sơ qua case Hapro nầy thì chúng tôi không ưa thích lắm bảng cân đối kế toán và tỷ suất sinh lời kém của nó. Tuy nhiên có thể HTM sở hữu “tài sản ẩn” về đất đai/quyền sử dụng đất đâu đó trong các công ty con/liên kết. Nếu có nhiều độc giả quan tâm chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn anh nhé!

    Chúc anh một tuần làm việc mới thành công!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!