DQC – Động thái bán toàn bộ cổ phiếu của bà Thoa – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
27/10/2018

S.A.F.E có nhận định gì về thông tin bà Thoa sẽ thoái toàn bộ cổ phiếu DQC, đặc biệt trong khi thị trường đang xấu và cổ phiếu DQC đang ở mức thấp?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào anh, cám ơn câu hỏi thú vị của anh.

    Song quả thực câu hỏi của anh khó quá. Chúng tôi không phải là vị lãnh đạo này nên hỏi lí do vì sao lại bán hay nhận định như thế nào thì có lẽ chúng tôi không phải là người trả lời chính xác nhất rồi…

    Nhưng trên lí thuyết và kinh nghiệm đầu tư của chúng tôi, việc một ban lãnh đạo chủ chốt – thuộc hạng sáng lập – bán ra toàn bộ (all) số cổ phiếu họ nắm giữ khả năng cao là một dấu hiệu không tốt – đặc biệt khi kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính của công ty còn chưa được công bố.

    Có lẽ ta phải chờ thêm những thông tin chính thức này trước khi nhận định chính xác được. Xin cám ơn câu hỏi của anh!
    S.A.F.E team

CTKM Xuân Giáp Thìn 2024

Tình cảm quý độc giả 2023

Ap 74 chính thức phát hành!

Ấn phẩm mới phát hành
Ấn phẩm mới phát hành

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!