Dư luận phản ứng tiêu cực về giá sách giáo khoa mới và việc nhà nước sẽ định giá sách giáo khoa có phải là rủi ro tiềm tàng ? – The Golden Newsletter Vietnam
0 replies
15/07/2022

Xin chào BBT, không biết BBT có quan điểm thế nào về vấn đề nên trên tiêu đề, liệu điều này có làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp ngành sách giáo dục trong tương lai.

Trân trọng

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!