Fpt- outsource và gia công phần mềm. – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
01/09/2018

Chào BBT
trong ấn phẩm tháng 8, BBT có đề cập tới case FPT và 1 mảng kinh doanh chính của FPT là Gia công phần mềm (viết tiếng anh là Outsourcing). Theo tôi hiểu thì Gia công phần mềm không có nghía là Outsource.
Gia công phần mềm là đi nhận dự án phầm mềm, đem về làm và nhận tiền công. trả phần mềm cho khách hàng.
Outsourcing – là thuê ngoài: tức là đem phần mềm/ý tưởng thuê bên ngoài gia công và trả tiền cho họ. nhận phần mềm đem về sử dụng.
Với FPT- BBT có thể cho biết rõ hơn mảng kinh doanh này không, trân trọng cảm ơn.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào anh tôi là Angelos xin mạn phép trả lời thay do BBT đang bận hoàn thành ấn phẩm XIV tới,

    Ý chúng tôi khi nói về ngành Outsourcing là các khách hàng của FPT-Software (công ty con mảng gia công phần mềm của FPT Group) sẽ thuê FPT-Soft gia công các phần mềm quản lý cho họ (chẳng hạn như ERP) – thì tức chính họ là người outsource đấy anh. Ngành outsourcing của Vietnam dang tăng trưởng với tốc độ kinh ngạc 40% CAGR mỗi năm nhờ lợi thế nhân công rẻ và trình độ tương đối cao – đặc biệt trong các lĩnh vực như IT, Luật, Thuế, Kế toán … cho các doanh nghiệp nước ngoài.

    Về mảng FPT-Software này đang như thế nào thì anh có thể tìm đọc trong báo cáo thường niên 2017 của tập đoàn FPT này: http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/DuLieuDownload/2017/FPT_17CN_BCTN.pdf.

    Chúc anh thành công trên con đường đầu tư của mình,
    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!