Hỏi về bh – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
18/02/2020

Mình nhớ có lần các bạn chia sẻ rằng không mua bảo hiểm. Có thể chia sẻ lý do được không?

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À vâng cám ơn câu hỏi thú vị của anh, mong anh thứ lỗi vì bận rộn ấn phẩm 32 nên chúng tôi trả lời muộn…

    Chắc anh đã từng đọc câu trả lời của chúng tôi trong topic thảo luận nầy: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/lieu-co-nen-dau-tu-theo-hinh-thuc-mua-goi-bao-hiem-dau-tu-tai-chinh/. Tiện ở đây chúng tôi xin giới thiệu lại với anh luôn “chức năng Search” ít người biết qua icon kính hiển vi góc phải trên cùng (chỉ desktop) anh nhé, anh có thể search bất cứ thuật ngữ nào như “bảo hiểm”, “cổ phiếu HPG” hay “Angelos” để ra hàng nghìn các bài viết, mục Thảo luận tựa kho tàng của chúng tôi: https://www.facebook.com/goldennewslettervietnam/photos/a.354127108352599/679897669108873/?type=3&theater

    Về bảo hiểm, thật ra không phải chúng tôi không khuyến nghị mua bất cứ sản phẩm bảo hiểm (insurance) nào – nếu như vậy làm sao ngành bảo hiểm, một ngành rất hay, lại có thể tồn tại hàng trăm năm nay, thậm chí là mô hình kinh doanh chính của ngài Buffett được?! Thứ chúng tôi không khuyến nghị mua chính là việc nghĩ rằng bảo hiểm là một khoản đầu tư (investment) hơn một khoản phòng ngừa rủi ro (risk hedging) như bản chất nó được tạo ra.

    Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể hơn bên trong ấn phẩm (inside the issue) kỳ 32 tới.
    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!