Hỏi về cách tính dòng tiền – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
16/10/2020

tham khảo trên Investopedia thấy có 2 cách tính khác nhau:

1/ Cash Flow from Operating Activities = Funds from Operations + Changes

2/ Cash Flow from Operating Activities = Net Income + Depreciation, Depletion, & Amortization + Adjustments To Net Income + Changes In Accounts Receivables + Changes In Liabilities + Changes In Inventories + Changes In Other Operating Activities

Cho em hỏi 2 cách tính này là như nhau hay khác nhau về mặt bản chất và nên xài cách tính nào ? Mong Safe team giải đáp

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng cám ơn câu hỏi khá hay của anh,

  Dòng tiền có nhiều loại cũng như nhiều cách tính, nhưng về bản chất nó là dòng tiền thu được từ hoạt động cốt lõi trừ đi các chi phí cần thiết để duy trì hoạt động cốt lõi (core operation).

  Anh có thể nhìn thấy rõ nhất cách tính của CFO trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp, nơi lợi nhuận trước thuế (hạch toán theo phương pháp dồn tích) được điều chỉnh lại theo các chi phí không bằng tiền (khấu hao, dự phòng) hay các khoản lợi nhuận ngoài cốt lõi (đầu tư tài chính, tỷ giá), sau đó trừ đi các thay đổi về vốn lưu động, trừ đi chi phí trả trước, trừ đi các khoản tiền trả thuế thu nhập DN và lãi vay, quỹ khen thưởng phúc lợi để ra được con số cuối cùng.

  Tùy phương pháp của mỗi người mà anh ta có thể điều chỉnh sao cho CFO được bình thường hóa (normalized), vì dòng tiền của nhiều mô hình kinh doanh khá biến thiên qua các năm, để rồi trừ đi chi phí đầu tư TSCĐ, chi phí đầu tư R&D khác được bình thường hóa để có được con số dòng tiền tự do (free cash flow). Trong các minh họa phân tích cổ phiếu thì chúng tôi dùng thuần con số CFO, FCF báo cáo của doanh nghiệp. Song các nhà đầu tư lão luyện sẽ phải điều chỉnh lại, như cách ngài Buffett sử dụng lợi nhuận cho chủ sở hữu (owners’ earnings).

  Như vậy, anh có thể điều chỉnh lại theo mục đích của mình chứ không nhất thiết phải theo Investopedia anh nhé. Hi vọng chúng tôi trả lời sơ vậy anh đã rõ rồi!
  S.A.F.E team

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!