Hỏi về lãi suất doanh nghiệp – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
18/12/2020

Cho mình xin hỏi là cách xác định lãi xuất của doanh nghiệp đang vay là bao nhiêu ạ? hay xem trên báo cáo TC ? vì trên BCTC mới chỉ có chỗ chi phí lãi vay thôi ah? thank.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Vâng chào anh, tôi là Angelos mạn phép thay mặt BBT đang bận rộn để trả lời:

  Có hai cách để anh có thể kiểm tra lãi suất vay nhé:

  1. Chính xác nhất là anh đọc BCTC kiểm toán cuối năm, hoặc soát xét giữa năm của doanh nghiệp, kiểm tra thuyết minh BCTC phần “vay & nợ thuê tài chính ngắn hạn/dài hạn”, thông thường sẽ có thuyết minh về lãi suất và các đối tượng cho vay.

  2. Anh tính blended interest rate bằng cách lấy chi phí lãi vay trong kỳ (bảng báo cáo KQKD) chia cho trung bình tổng nợ vay đầu kỳ & cuối kỳ (cân đối kế toán). Cách nầy thì chỉ ước tính thôi, song cũng tạm chấp nhận được.

  Xin được thông tin đến anh như vậy.

  Angelos

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!