Hỏi về mục Phải trả người lao động trong báo cáo tài chính – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
01/03/2021

Chào ban biên tập,
Mình có một câu hỏi muốn hỏi BBT về vấn đề phải trả người lao động trong BCTC. Nhiều doanh nghiệp tuy không có nợ vay ngân hàng nhưng lại có khoản phải trả người lao động tương đối lớn, đôi khi có tỉ trọng cao nhất trong tổng số nợ ngắn hạn của doanh nghiệp. đặc biệt khi mình so sánh mức lương bình quân với tổng nhân viên trong công ty thì mình tính được khoản phải trả người lao động này phải bằng 6 tháng lương bình quân x số người lao động. Vậy theo BBT, điều đó có phải là một vấn đề cần lưu ý, bất thường hay không? Mức nợ phải trả người lao động như thế nào thì được coi là hợp lý? xin cảm ơn BBT rất nhiều.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, chúng tôi đã trả lời câu hỏi của anh trong mục Q&A with S.A.F.E của ấn phẩm 44 vừa qua. Xin được dẫn lại ở đây:

    “Vâng cám ơn câu hỏi thú vị của anh. Nếu hay hơn thì anh có thể cho chúng tôi case cụ thể thì chúng tôi mới có thể trả lời xác đáng được, bởi vì nếu chỉ bàn chung chung về một khoản mục trên BCTC thì rất khó cho chúng tôi bởi vì chính sách kể toán của mỗi công ty sẽ mỗi khác nhau.

    Nhìn chung, anh cần tham khảo link sau để hiểu bản chất khoản phải trả người lao động: https://niceaccounting.com/HTTK/3/334.html. Bản chất của khoản phải trả là một chi phí đã được hạch toán trên báo cáo kết quả kinh doanh, song chưa phải chi ra bằng tiền, đây là nguyên tắc kế toán dồn tích (accruals). Như case anh đã kể lại sơ với chúng tôi, thì có thể (1) họ còn nợ tiền thưởng của nhân viên trong năm trước đó, hoặc (2) họ đã trích trước chi phí lương 6 tháng vào báo cáo kết quả kinh doanh để giảm lợi nhuận công bố, và đây sẽ là dấu hiệu khá tốt nếu chúng tôi không hiểu sai (*) Tuy nhiên, anh cần kiểm tra lại số thuế thu nhập doanh nghiệp thực đóng, nếu nó cao hơn mức 20% lợi nhuận trước thuế, thì khả năng trường hợp (2) xảy ra.”

    S.A.F.E

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!