Hỏi về OPEX – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
08/08/2018

Mình tên Tranh, độc giả từ số 1 của Newsletter, cho mình hỏi về cách tính cụ thể tỷ lệ OPEX của ngân hàng. Mình xem OPEX 2017 của VCB là 59.3% nhưng không hiểu làm sao tính ra được số này. Cám ơn các bạn BBT!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • À cám ơn câu hỏi chi tiết của anh, rất vui vì bài viết của chúng tôi được anh đọc kĩ từng lời.

    Công thức đúng của OPEX ratio = Chi phí hoạt động/Tổng thu nhập hoạt động, thể hiện khả năng kiểm soát các chi phí liên quan quản lý, văn phòng và nhân viên của một ngân hàng. Anh có thể dễ dàng tìm hai khoản mục này trên bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của bất kỳ ngân hàng nào.

    Tuy nhiên, ở đây chúng tôi có sự điều chỉnh một chút. OPEX ratio của chúng tôi được tính bằng cách lấy (Chi phí hoạt động + Chi phí dịch vụ)/(Thu nhập lãi thuần + Thu nhập dịch vụ) mà thôi. Chúng tôi không tính đến các khoản thu nhập từ đầu tư chứng khoán hay các khoản hoàn nhập dự phòng tín dụng vì các khoản này mang tính bất thường quá.

    Anh lưu ý tính OPEX như thế nào thì phải đồng nhất giữa tất cả các ngân hàng thì mới so sánh tốt được.
    S.A.F.E team

Ap 71 chính thức phát hành!

CTKM Hạ Thu 2023 – Kỉ niệm 6 năm thành lập TGN (*)

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!