Hỏi về Owner Earnings – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
11/03/2021

Chào BBT,

Trong Ấn phẩm số 44, tôi có chú ý thuật ngữ owner earnings được BBT sử dụng vài lần. Thật lòng tôi chưa hiểu rõ định nghĩa cũng như cách tính toán chỉ số này. Mong BBT vui lòng chia sẻ thêm.

Thân chào

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng chào anh, cám ơn câu hỏi của anh.

    Trong ấn phẩm kỳ 43, ở chú thích của phần phân tích chúng tôi đã giải thích rồi, anh có thể xem lại ấn phẩm 43 hoặc chúng tôi dẫn lại ở đây nhé: “Lợi nhuận cho chủ sở hữu (“owner earnings”): định nghĩa được đặt ra bởi ngài Warren E. Buffett, cốt muốn điều chỉnh con số lợi nhuận cho chủ sở hữu mà không phải EPS theo chuẩn kế toán GAAP thông thường. Ông dùng lợi nhuận, trừ đi các khoản đột biến, ngoài kinh doanh cốt lõi, cộng cho khấu hao/chi phí không bằng tiền khác, trừ đi chi phí đầu tư tài sản cố định để duy trì hoạt động kinh doanh ước tính trong tương lai một cách hợp lý. Chúng tôi cũng thường xuyên điều chỉnh lợi nhuận báo cáo của các doanh nghiệp theo phương pháp nầy của ông và có hiệu chỉnh một chút theo chuẩn kế toán Việt Nam. Quý độc giả có thể xem thêm link bằng Anh ngữ sau để hiểu rõ hơn: https://en.wikipedia.org/wiki/Owner_earnings”

    Ngoài ra, anh có thể đọc thêm & nghe thêm giải thích của chính ngài Buffett về thuật ngữ “owner earnings” do ông tạo ra. Nhìn chung, đây là cách điều chỉnh lại lợi nhuận công bố (stated earnings) của doanh nghiệp để nhìn ra suất lợi nhuận (earnings power) được bình thường hóa thực của doanh nghiệp, phục vụ cho mục đích phân tích & định giá.

    Hi vọng chúng tôi trả lời sơ vậy anh đã rõ rồi. Chúc anh một tuần làm việc thành công!

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!