INN FOC – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
16/01/2019

mong bbt có thể đưa ra chút nhận định về hai cp này

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh, có thể chúng tôi sẽ viết bài nhận định về một trong hai cổ phiếu nầy vào ấn phẩm kỳ sau.

    Tiện ở đây xin thông báo rằng từ nay chúng tôi sẽ làm 4 bài phân tích cổ phiếu/ấn phẩm, trong đó có 1 hoặc 2 cổ phiếu được gợi ý từ quý độc giả. Rất mong được quý độc giả ủng hộ!
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!