IPO nước ngoài – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
05/02/2021

Vừa đọc được tiêu đề Thaibeer sẽ IPO mảng bia của họ ở nước ngoài. Mình chưa hiểu được việc nếu 1 công ty đang niêm yết ở VN thì khi IPO ở nước ngoài sẽ được ghi nhận thế nào. Dòng tiền mới sau khi IPO xong sẽ ghi nhận thế nào trên BCTC. Nhờ BBT giải thích giúp và nếu được BBT có thể có 1 chuyên mục lớn về các lợi ích khi một DN đang niêm yết ở VN niêm yết trên thị trường NN. Xin cảm ơn

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Theo tin mới nhất mà báo chí đăng tải thì SAB không được IPO ở nước ngoài, mà là mảng beer của TháiBev. Có thể hiểu là họ chia tách mảng bia thành 1 cty con rồi đưa vào cổ phần SAB, mảng bia ở Thái của chính họ và có thể là các tài sản khác… Sau đó họ sẽ IPO công ty này, hoặc có lẽ là tương tự thế. Như vậy dòng tiền IPO này sẽ được ghi nhận vào cty con đó chứ không phải vào các cty tài sản. Khi IPO thì dòng tiền sẽ được ghi nhận lên mục vốn chủ sở hữu, như ở VN thì sẽ được ghi nhận 10k vào vốn góp của chủ sở hữu, phần chênh lệch ghi nhận vào thặng dự vốn cổ phần.

  • Vâng chào anh, cám ơn câu hỏi hay của anh, tôi là Angelos mạn phép thay mặt BBT để trả lời

    1. Đúng như anh Bảo ở trên nói, case ThaiBev là họ muốn bundle toàn tập đoàn nước giải khát và niêm yết công ty Mẹ ở SGX (Singapore Exchange), do đó không ảnh hưởng đến SAB (công ty con tại Việt Nam).

    2. Dù vậy, chúng tôi hiểu ý anh hỏi rằng nếu một công ty niêm yết hai sở giao dịch nội địa & nước ngoài thì sẽ như thế nào (dual-exchange listing)? Dù đã phân tích một số case Hoa Kỳ niêm yết, song chúng tôi nhận thấy họ thường niêm yết chứng chỉ lưu ký (depository receipt) với quyền lợi hệt như cổ phiếu nhưng không có quyền biểu quyết tại các sở giao dịch khác ví dụ như Châu Âu, hoặc phân một class cổ phiếu khác để niêm yết ở nước ngoài (dual-class shares). Trong trường hợp đó, ở báo cáo tài chính nội địa có lẽ ta sẽ nhìn thấy cơ cấu vốn chủ sở hữu của công ty phân thành hai class tương ứng với hai sở giao dịch. Đó là quan điểm hạn hẹp của riêng chúng tôi, cho đến khi có một case thực sự làm như vậy chúng tôi mới có thể trả lời cho anh xác đáng được anh nhé!

    Cám ơn câu hỏi hay của anh.

    Angelos

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!