Lỗi link đọc online – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
06/09/2019

Mình đã đăng nhập vào tài khoản Google dùng đăng ký mua ấn phẩm, nhấn vào link trong email của Ban biên tập gửi: “Link đọc online ấn phẩm kỳ 25, tháng 08/2019” nhưng được phản hồi là “Error 404, page not found”. Xin được hỗ trợ từ Team. Cảm ơn.

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • bạn vào mục đọc ấn phẩm cũ. Hết tháng là ấn phẩm tháng 8 được chuyển sang mục ấn phẩm cũ rồi đó bạn.

  • Vâng chị Nhung đã trả lời hoàn toàn rồi anh nhé! Cứ đầu tháng gần ngày 9th chúng tôi sẽ đóng link newslettervietnam.com/an-pham-moi-phat-hanh để upload ấn phẩm mới nhất và phân quyền, anh cứ chuyển qua mục ấn phẩm cũ 2019 hoặc 2020 sẽ thấy ấn phẩm tháng trước anh nhé.

    Ngoài ra, khi anh đã đặt mua thì anh sẽ được cấp quyền vĩnh viễn cho ấn phẩm đó, anh hãy yên tâm nhé. Rất mong được đồng hành cùng anh lâu dài!
    Team S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!