Lợi thế thương mại – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
25/10/2019

Kính gửi BBT
Tôi có một câu hỏi như sau: tôi muốn tìm hiểu về lợi thế thương mại là gì, cách tính ra sao trong báo cáo tài chính, theo tìm hiểu trên web thì lợi thế thương mại không phải là tài sản, nhưng theo tôi thấy tại bảng cân đối kế toán của công ty IBC lại cho lợi thế thương mại nằm trong mục tài sản dài hạn khác. Vậy việc ghi nhận lợi thế thương mại mang giá trị âm hoặc giá trị dương có tác động như thế nào tới lợi nhuận của doanh nghiệp và có ảnh hưởng tới dòng tiền, VCSH hoặc Nợ của doanh nghiệp không? Xin cám ơn và chúc BBT sức khỏe!

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng không biết anh có phải người đặt câu hỏi ở topic trước không, nhưng nếu không phải anh có thể xem lại câu trả lời tương đối chi tiết của chúng tôi đã trả lời rồi anh nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/lo%cc%a3i-the-thuong-ma%cc%a3i-la-gi-va-a%cc%89nh-huo%cc%89ng-cu%cc%89a-no-den-dong-tien-va-lo%cc%a3i-nhua%cc%a3n/#comment-2041

    Cám ơn câu hỏi hay của anh và mong được đồng hành cùng anh lâu dài!
    Team S.A.F.E

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!