Mục “ Tài sản có khác “ trên bảng cân đối kế toán của các ngân hàng thương mại – The Golden Newsletter Vietnam
0 replies
A TGN Subscriber
14/03/2023

Kính gửi BBT
Lời đầu tiên cho tôi được gửi lời chúc sức khỏe đến BBT !
Được biết BBT có rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
Hiện tại tôi đang có một thắc mắc về mục “ tài sản có khác “ trong bảng cân đối kế toán. Đây là mục chiếm tỷ trọng lớn trong cấu thành tài sản của ngân hàng.
Vậy cụ thể khoản mục này có ý nghĩa gì ? Phân tích nó ra sao ? Và chiết khấu như thế nào để tổng hợp trong khoản mục điều chỉnh BVPS của ngân hàng

A TGN Subscriber

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ấn phẩm 66 mới phát hành

error: Content is protected !!