Nhận định về chu kỳ kinh tế – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
11/06/2018

Trong ấn phẩm mới, SAFE liên tục nói về hiện đang ở cuối chu kỳ kinh tế khi định giá nhóm VN30. Có thể chia sẻ lý do và các tiêu chuẩn đánh giá chu kỳ kinh tế của SAFE được không?
Cảm ơn!

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Chào anh, chúng tôi đã trả lời ở mục thảo luận trước với câu hỏi trùng lặp rồi.

    Mời anh vào link này để xem anh nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/vn-dang-o-chu-ky-cuoi-cua-nen-kt/

    Cám ơn câu hỏi hay của anh và mong được anh ủng hộ lâu dài.
    S.A.FE team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!