Nhờ BBT phân tích cổ phiếu VEF – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
17/04/2019

Tôi được biết VEF là một cổ phiếu rất nhiều thú vị, về quỹ đất lớn, tính chất quản lý của nhà nước, năng lực xây dựng và bán hàng của Vingroup tổng hợp trong doanh nghiệp này. Mong BBT cho biết ý kiến đánh giá của mình về case này.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh,

    Chúng tôi sẽ xem xét case nầy nếu có nhiều quý độc giả quan tâm anh nhé.
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!