Nhờ S.A.F.E giải thích về ROIC – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
04/05/2018

Gửi S.A.F.E team
Mình là một độc giả trung thành các bài viết của nhóm.
Trong rất nhiều Case Study mà nhóm đưa ra mình thấy nhóm hay dùng chỉ số ROIC.
Vậy nhóm có thể giải thích cho mình ý nghĩa của ROIC là như thế nào không?
Và ROIC mà nhóm sử dụng khác gì so với chỉ số ROI mà trong các cuốn sách tài chính đã hướng dẫn?
Và mạn phép xin hỏi cách tính toán chỉ số này của nhóm được không?
Rất cảm ơn team

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Hi anh, có một đọc giả – nói đúng hơn là từng rất nhiều đọc giả – đặt câu hỏi về ROIC như anh,

    Mời anh xem câu trả lời của chúng tôi ở đây nhé: https://newslettervietnam.com/discussion-topics/roic/#comment-451

    Ngoài ra, trong kỳ ấn phẩm XI tới, chúng tôi sẽ làm hẳn một bài viết về chỉ số ROIC này để các đọc giả được nhờ.
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!