P/B điều chỉnh – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
16/05/2022

Kính gửi BBT !
Chủ đề tôi muốn đề cập đến là ngành tài chính, ngân hàng. Đối với những lĩnh vực như này tôi nhận thấy BBT có điều chỉnh ở các khoản mục trên bảng cân đối kế toán chiết khấu một phần các khoản nợ nhóm 2,3,4; trái phiếu doanh nghiệp rủi ro; các khoản phải thu và các khoản ngoại bảng rủi ro. Đối với công thức mà ngài Benjamin Graham đã đề cập đến ở quyển Security Analysis thì thuần cho các công ty sản xuất vậy thì đối với mức chiết khấu bao nhiêu là tương đối phù hợp ( đúc rút kinh nghiệm) cho các khoản mục này của các công ty tài chính, ngân hàng.
Tôi xin cảm ơn !

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Cám ơn anh rất nhiều, chúng tôi xin copy lại câu trả lời như trong mục Q&A kỳ 57, T4/2022 vừa qua:

    “Ồ chúng tôi cũng không nhớ đã nói ở đâu nhưng anh nhớ chi tiết nầy hay quá. Đúng vậy, chúng tôi dùng thuật chiết khấu tài sản của ngài Graham cho những banks & tổ chức tài chính nói chung với những khoản rủi ro: lớn nhất là nợ xấu, thứ nhì là trái phiếu DN rủi ro, thứ ba là các khoản lãi phải thu/phải thu khác, thứ tư là bảo lãnh/cam kết ngoại bảng. Tỷ lệ thì hoàn toàn chủ quan (arbitrary) thôi anh à, phụ thuộc vào đánh giá của chúng tôi về chất lượng tài sản, độ trung thực của ban quản trị và mức độ nghiêm trọng của các khoản mục trên. Về sau, trò chuyện với một số người bạn làm kiểm toán, chúng tôi mới biết được chính các cty kiểm toán cũng dùng thuật tương tự để đánh giá rủi ro kiểm toán của những tổ chức tài chính họ soát xét!”

    S.A.F.E

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!