PLP, FPT – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
26/01/2018

Chào ban biên tập.
BBT có thể đưa ra những nhận định về ngành nhựa: PLP,… và Công nghệ: VD: FPT… trong những số tiếp theo không.
Thị trường thật khó hiểu, mấy công ty trên có vẻ lợi nhuận tốt mà giá lại ko tương xứng chút nào??
xin cảm ơn.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Hi anh, rất mong được biết quý danh của anh.

    Thị trường luôn luôn khó hiểu, đó là lý do chúng ta có những bất hợp lý về giá (inefficiencies), trong cả mức giá quá cao cũng như mức giá thấp hơn so với giá trị thực của một cổ phiếu. Anh cần phải chấp nhận điều này, cũng như biết tận dụng cơ hội trên thị trường chứng khoán.

    Về case của PLP và FPT, có lẽ chúng tôi sẽ nợ anh đến ấn phẩm IX, do kỳ tới chúng tôi đã chốt nội dung về các khuyến nghị về cổ phiếu ngành ngân hàng. Tuy nhiên, mức P/E < 12x có lẽ một phần do triển vọng tăng trưởng của FPT hay ngành nhựa không được đánh giá cao. Song chúng tôi cần thời gian nghiên cứu nhiều hơn trước khi đưa ra nhận định chính thức. Hi vọng anh kiên nhẫn và tự tin vào nhận định của bản thân S.A.F.E

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!