Rất mong Ban biên tập giới thiệu 1 số quỹ đầu tư giá trị hoạt động ở Việt Nam cho độc giả tham khảo, theo dõi – The Golden Newsletter Vietnam
0 replies
A TGN Subscriber
08/04/2024

Gửi ban biên tập ấn phẩm The Golden Newsletter Vietnam
Rất mong Ban biên tập giới thiệu 1 số quỹ đầu tư giá trị hoạt động ở Việt Nam cho độc giả tham khảo.
Hiện tại, số lượng nhà đầu tư chọn theo phương pháp đầu tư giá trị ở Việt Nam rất ít. Trong khi đó, hầu hết trên thị trường là các định chế tài chính có hoạt động chủ yếu là dịch vụ tài chính, hoạt động tự doanh hầu hết áp dụng phân tích kỹ thuật, nặng về đầu cơ.
Đối với các nhà đầu tư cá nhân, chủ yếu sẽ tự đầu tư với quỹ cá nhân. Các quỹ cá nhân thường không đủ lớn để thực hiện các hoạt động như thâu tóm doanh nghiệp (Control Situation) và trở thành cổ đông lớn để tham gia điều hành doanh nghiệp như các Huyền thoại đầu tư giá trị đã làm. Các nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam cũng đang thiếu cộng đồng, môi trường làm việc để thường xuyên trau dồi thêm về đầu tư giá trị.
Bởi vậy, có lẽ sẽ có nhiều nhà đầu tư cá nhân (trong đó có tôi), nhà đầu tư giá trị trẻ tuổi cũng mong muốn đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ đầu tư giá trị và làm việc tại các quỹ đầu tư giá trị để được áp dụng phương pháp đầu tư giá trị với số tiền lớn.
Nên tôi hy vọng, dựa vào hiểu biết trong cộng đồng tài chính ở Việt Nam của Ban biên tập, Ban biên tập sẽ giới thiệu thêm về các quỹ đầu tư áp dụng theo phương pháp đầu tư giá trị ở Việt Nam.
Cám ơn những đóng góp của Ban biên tập S.A.F.E

A TGN Subscriber

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ấn phẩm 74 sắp phát hành!

CTKM Xuân 2024 kết thúc!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!