S.A.F.E team là ai? – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
17/09/2017

Mình có thể biết danh tính của đội biên tập của mình được không? Vô cùng tò mò xem ai đứng đằng sau website này.

Người quan sát

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Hi Người quan sát,

    Thú thực thì các thành viên trong team của chúng tôi đa số muốn ẩn danh.

    Dù vậy, để trả lời cho câu hỏi này của bạn, chúng tôi sẽ trích dẫn một câu châm ngôn nổi tiếng từ ngài Christopher Nolan: “It’s not who we are underneath, but what we do define us”

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!