SGN mức giá hiện tại đã hợp lý để nắm giữ. – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
08/09/2021

Team đánh giá CP SGN về vùng giá này sau gần 3 năm giảm và đi ngang thì hiện tại có đảng để nắm giữ không, nhờ team cho những nhận định.
Cám ơn BBT TGN.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng kể từ 2021 nay chúng tôi không trả lời về cổ phiếu ngoài cp chúng tôi đã phân tích hay trong Watch List nữa anh nhé, kể cả trong hay ngoài ấn phẩm, bởi vì (1) vòng tròn hiểu biết của chúng tôi hữu hạn, không thể hiểu biết hơn 1500 case một cách tường tận (2) chúng tôi không biết người hỏi là nhà đầu tư hay đầu cơ, NĐT phòng thủ hay NĐT năng động, tính khí (temperament) như thế nào, năng lực phân tích hay khả năng chấp nhận rủi ro đến đâu, nên việc tư vấn là rất khó khăn!

    Anh có thể dựa vào những case quá khứ chúng tôi đã phân tích tương tự làm mẫu hoặc dùng “scuttlebutt” – tức hỏi những người có chuyên môn trong ngành rồi “làm bài tập về nhà” cho riêng mình anh nhé!

    Trong tương lai dài hạn có thể chúng tôi sẽ cân nhắc phân tích về các case ngành dịch vụ hàng không như SGN, VIAGS, SCS, v.v

    Mong anh thông cảm

    S.A.F.E

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!