Thắc mắc về tác động phát hành riêng lẻ ở nhóm ngân hàng – The Golden Newsletter Vietnam
1 reply
28/02/2020

Dear BBT,
_Ở nhưng ấn phẩm cũ, BBT đã giải thích rất rõ ảnh hưởng của phát hành riêng lẻ giá cao khi thị trường đang hưng phấn, để BLĐ cụ thể hóa số tiền thu được dẫn đến pha loãng EPS =>dễ gây thiệt hại cho cổ đông hiện hữu khi DN không tối ưu nguồn vốn trong tương lai.

_Gần đây, ở 1 số ngân hàng khi phát hành riêng lẻ cho cổ đông ngoại, giá cao hơn thị giá nhiều (cụ thể là ở MBB, bị giới hạn room ngoại).thì BBT có thể chia sẻ góc nhìn về phát hành riêng lẻ của MBB, đặt biệt là nhóm ngân hàng, có khác biệt gì so vơi các ngành khác mà NĐT cá nhân cần lưu tâm??

Xin chân thành cảm ơn BBT.

1 comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn câu hỏi của anh,

    Anh dẫn chứng lại bài viết của chúng tôi rất đúng, song vế thứ hai lại link qua các case ngân hàng tương đối nhạy cảm quá, chúng tôi mạn phép sẽ trả lời cụ thể bên trong ấn phẩm (inside the issue) 32 kỳ tới anh nhé!

    Rất mong anh đón đọc.
    S.A.F.E

Ấn phẩm 76 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!