Thảo luận về VCS – The Golden Newsletter Vietnam
2 replies
11/05/2018

GNV có thể cho xin ý kiến về VCS? ban lãnh đạo? Tiềm năng tăng trưởng? Mức định giá hợp lý? Cảm ơn!

2 comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Vâng cám ơn gợi ý của anh,

    Khi nào có nhiều đọc giả cùng quan tâm, hoặc chúng tôi cảm thấy case này thú vị. Chúng tôi sẽ làm một vài phân tích nhỏ anh nhé.
    S.A.F.E team

Ấn phẩm 66 mới phát hành

error: Content is protected !!