[Thông báo] Đơn vị cung cấp SMS bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm đổi bên – The Golden Newsletter Vietnam
0 replies
TGN_S.A.F.E Team
10/03/2021

Hiện đơn vị cung cấp dịch vụ SMS của chúng tôi đang bị lỗi nghiêm trọng, mong quý độc giả có thể kiểm tra email để đọc ấn phẩm 44 mới nhất hoặc tự mình truy cập vào website và làm theo hướng dẫn đọc online. Sự bất thường của đơn vị nầy là không thể chấp nhận được thêm. Chúng tôi sẽ sớm chuyển sang dịch vụ của cty đầu ngành VMG Media (UPCOM: ABC) trong 1-2 tháng tới.

S.A.F.E team

Hướng dẫn đọc online

Ấn phẩm mới phát hành

TGN_S.A.F.E Team

Đội biên tập S.A.F.E

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ấn phẩm 75 đã phát hành!

Trang “Ấn phẩm cũ 2023”

error: Content is protected !!